DERSLER

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

EĞİTİM
Bilişim teknolojileri nedir?

Bilişim teknolojileri genellikle bir müessese ya da firma için, zaman, mekan, mesafe tanımaksızın bilginin bir yerden başka bir yere iletimini sağlayan teknolojiler olarak adlandırılır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir alt dalı olarak görülmektedir.Her türlü bilgi ve verinin toplanmasında, tüm bu verilerin işlenmesinde ve bu bilgi ve verilerin depolanmasında, ağ sistemleri aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip son kullanıcıların hizmetine ve kullanımına sunulmasında kullanılan iletişim teknikleri ve bilgisayarlar dahil tüm bu teknolojileri kapsayan bir bütünün adlandırılmasıdır.

Bilişim teknolojileri ana kategorileri?

1. Yazılım
2. Hizmetler
3. Donanım
4. Ekipmanlar